Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

zupacebulowa
19:48
zupacebulowa
19:48
8241 4660 500
Reposted fromteijakool teijakool viaKaviah Kaviah
zupacebulowa
19:46
Reposted fromFlau Flau
zupacebulowa
19:46
2471 efcd 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaKaviah Kaviah
zupacebulowa
19:45
zupacebulowa
19:44
I would be careful with bantz with future POTUS :*
Reposted fromUbik Ubik
zupacebulowa
19:44
1340 78c8 500
Reposted fromkaiee kaiee
zupacebulowa
19:43
1419 6d74 500
Reposted fromkaiee kaiee
zupacebulowa
19:43
She is a tool, she was tough that this is what she should do. 
Reposted fromUbik Ubik
zupacebulowa
19:38
2498 4ea2
Reposted fromzie zie viaUbik Ubik
zupacebulowa
19:38

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viapl pl
zupacebulowa
00:51
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viav2px v2px
zupacebulowa
00:48
Reposted fromgruetze gruetze viav2px v2px
zupacebulowa
00:47
Reposted fromsmoo smoo viav2px v2px
zupacebulowa
00:45
Reposted fromlovebats lovebats viav2px v2px
zupacebulowa
00:44
And don't forget about all those neglected grannies
Reposted fromFlau Flau
zupacebulowa
00:44
0454 4d46 500
Bieszczady, Poland.
Reposted fromSylvka Sylvka viapl pl

July 25 2017

zupacebulowa
20:04
9162 d1a1 500
Reposted fromnaich naich viaOhSnap OhSnap
zupacebulowa
20:04
9174 fe62 500
Reposted fromnaich naich viaOhSnap OhSnap
zupacebulowa
19:59
9231 7fa7 500
Reposted fromjottos jottos viaOhSnap OhSnap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl