Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

zupacebulowa
23:17
0044 0767 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaKaviah Kaviah
zupacebulowa
23:17
9468 e211
Reposted fromxanth xanth viaKaviah Kaviah
zupacebulowa
23:17
9467 53f0
Reposted fromxanth xanth viaKaviah Kaviah
zupacebulowa
23:15
7994 1350 500
Reposted fromteijakool teijakool viaKaviah Kaviah
zupacebulowa
23:12
9827 8f88 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viamangoe mangoe
zupacebulowa
23:10
0684 0b98 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viamangoe mangoe
zupacebulowa
23:09
7477 8dd6
Reposted fromsavatage savatage viaxal xal
zupacebulowa
23:09
W Znamirowicach, nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego wznosi się wyjątkowa konstrukcja. To Most Jana Stacha, największa tego typu kamienna budowla na świecie wzniesiona siłami jednego tylko człowieka.
To największy kamienny most zbudowany przez jednego człowieka bez użycia ciężkiego sprzętu. Masywna konstrukcja z piaskowca, wzniesiona w latach 1968-1971, ma 13 m wysokości, 7,5 m szerokości i 20 m długości. Łączy zbocza głębokiego na 10 m jaru, dnem którego płynie strumień wpadający do Jeziora Rożnowskiego.
Budowniczym mostu był Jan Stach, rolnik gospodarzący wraz z żoną Heleną i dwoma synami w przysiółku Zapaść. Sytuacja rodziny skomplikowała się, gdy wraz z budową zapory na Dunajcu w latach 60. XX wieku, wody rozrastającego się zalewu zaczęły pochłaniać okoliczne pola i drogi, odcinając od świata również gospodarstwo Stachów, którzy zmuszeni byli korzystać od tej pory z drogi prowadzącej przez grunty sąsiadów.

Niestety, jak to często bywa, sąsiedzka życzliwość bywa kapryśna i pewnego dnia, po kłótni, sąsiedzi zablokowali przejazd panu Janowi wiozącemu swoje plony na targ do Nowego Sącza. Ten uniósł się honorem i początkowo przeprawiał się przez jezioro łodzią. W końcu, w roku 1968 postanowił zbudować most nad głębokim jarem górskiego strumienia, który miał go uniezależnić od kaprysów sąsiadów.
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapl pl
zupacebulowa
23:07
3151 fc8b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatomash tomash
zupacebulowa
23:05
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
zupacebulowa
23:05
3565 3b41 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash
zupacebulowa
23:05
3545 97e5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash
zupacebulowa
23:02
3036 fcd1 500
Reposted fromFlau Flau
zupacebulowa
23:02
3964 2f04 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
zupacebulowa
23:00
8097 69a5 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaaperture aperture

January 17 2020

zupacebulowa
21:58
9605 2bfe 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
zupacebulowa
21:57
9641 e9fe 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
zupacebulowa
21:51
9991 c733 500
Reposted frommangoe mangoe
zupacebulowa
21:45
Reposted fromzelbekon zelbekon viamangoe mangoe
zupacebulowa
21:44
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl